Yoga Store

Yogans positiva effekter

Yogans positiva effekter är många. Yogar du regelbundet får du:

Ökat välbefinnande och livskvalitet
Ökad fokus och koncentration
Minskad stress
Mindfulness – Ökad närvaro
Ökad kroppskännedom och rörlighet

Svensk forskning om yoga

Marian Papp är yogalärare och forskar om yogans effekter. Hon har en magisterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning mot preventiv medicin. Läs mer om Marian Papps forskning om yogans effekter.

Lista över svensk forskning om yoga.

Utländsk forskning om yoga

Yoga på jobbet kan minska stress och ryggont. Sept. 25 issue of the journal Occupational Medicine