Yoga Store

Alla kan yoga

Yoga är ingen religion, kult eller New Age modernitet. Det är heller inget modernt fitness-system som lånat lite här och där från asiatiska och indiska träningssystem. Yoga är ingen livsstil med förutbestäm ordning av värderingar man måste förbinda sig till. Du behöver inte tända rökelse eller bära spirituella pärlhalsband för att utöva yoga. Du behöver inte tro på någon gud eller leva ett religiöst liv. Yoga kräver ingen blind tro, specifika förutsättningar eller erfarenheter. Det finns heller inga krav på bot, bikt, förödmjukelse eller självförnekelse. Inte heller kräver yoga att du måste ge upp viss typ av mat, alkohol, sex eller att tjäna pengar. Inte heller behöver du vara vig, ung, rik, smal, vacker eller trendig.

Du behöver bara vara dig själv. Precis som du är.

Det enda yoga förespråkar är måttfullhet, öppenhet och regelbunden reflektion kring det som händer dig.*

* text hämtad ur Ulrika Norbergs bok ”Hatha yoga”