thumb_Yoga-hjärta2 kopia_1024

Yoga Store

Heart Rate Variability – Training

HRV- träning är för dig som vill träna upp kroppens förmåga att skapa fysiologisk samstämmighet så att du kan hantera stress, öka kroppens återhämtningsförmåga och på så sätt prestera som bäst när du behöver det,

HRV används framgångsrikt bland elitidrottsmän/kvinnor inom flera sporter och som effektiv stresshantering. Eftersom metoden är effektiv och enkel att använda gör det den till ett redskap för livet!

HRV och vårt nervsystem

Vårt autonoma nervsystem (ANS) kommunicerar från vårt hjärta till vår hjärna hela tiden. Hjärtat slår olika fort och långsamt vilket skapar rytm. HRV = Hjärt Rytm Variation.

ANS består av sympatiska (gas) och parasympatiska (broms) nervsystemet. Vi behöver både gas och broms för att fungera optimalt. Utan gas skulle vi inte komma upp ur sängen på morgonen och utan broms skulle vi inte somna på kvällen. Dagens samhälle bygger på ett konstant flöde av information och press på att vi ska vara nåbara dygnet runt. Det skapar dominans av gas eftersom det är svårt att få de välbehövda pauser vi behöver för att balansera systemet.

Så fort vi upplever obehagliga känslor så slår hjärtat osamstämmigt (ryckigt) där ofta sympatiska systemet (gasen) dominerar. Denna rytm skapar en signal av obalans från hjärtat till hjärnan som bl.a. ökar aktiviteten i amygdala (våra känslominnen) och aktiverar våra stresshormon som tex kortisol. Det är nu vi upplever fara och kroppen går på högtryck vilket kan skapa sämre sömn,  högt blodtryck, ångest, lägre prestation och återhämtningsförmåga.

Når vi balanserar upp vårt autonoma nervsystem så sympatiska och parasympatiska systemet (gas och broms) slår samstämmigt ökar aktiviteten i vårt kortex (tänkande hjärnan) och vi aktiverar våra uppbyggande hormoner som tex DHEA som kan förbättra sömn, blodtryck, prestation och återhämtningsförmåga.

HRV-träning påverkar, genom fokusering och andningsövningar, vårt autonoma nervsystem till mer samstämmighet mellan ”gas och broms”.  Många klienter berättar om förbättrad sömn, blodtryck, lugn, ökad prestation och återhämtningsförmåga. Det kan räcka med 10 min / dag under 3-9 veckor för att kroppen ska skapa ett nytt normalläge av samstämmigt ANS .

HRV bygger på att lära kroppen att skapa inre balans i lugn miljö för att sedan klara av att behålla den balansen i svårare och mer kritiska situationer.

 

Hur går träningen till?

Personligt möte minst 3 gånger under en period om 9 veckor, ca 1 tim / tillfälle. Vi mäter och räknar ut din inre ålder, före och efter denna 9 veckors period. Däremellan arbetar du självständigt med enkla övningar som du utför där det passar dig.

Terapeut: Pia Wallberg

Boka HRV genom att maila yoga@sattva.se